Cliëntenparticipatie

PMT Steenwijkerland is een kleinschalige praktijk waar psychomotorische therapie aangeboden wordt. Om meer zorg aan te kunnen bieden wordt er samengewerkt met en doorverwezen naar diverse partners, zoals Muziektoko, FG Coach en psychiatrisch praktijk In Werking.

  • Muziektoko is een praktijk die muziekles, begeleiding en behandeling op het gebied van muziek aanbiedt.
  • FG Coach helpt cliënten om financieel gezond te leven in de begeleiding als budgetcoach, bewindvoering en budgetbeheer.
  • InWerking is een praktijk voor psychiatrie. In de praktijk wordt de mogelijkheid geboden om bij mensen met psychische klachten een diagnose te stellen, een behandeling te starten en uit te voeren en zorg te dragen voor het zo goed mogelijk functioneren in het dagelijks leven (activatie).

Met ouders en de jongeren worden panelgesprekken gehouden tijdens en na het exittraject. Dit heeft drie adviespunten opgeleverd voor de praktijk PMT Steenwijkerland en haar kleinschalige samenwerkingsverbanden.

Drie adviezen van ouders van de cliënten aan PMT Steenwijkerland, e.a.

1. Toekomstperspectief: Biedt zo snel mogelijk duidelijkheid over het verloop van het traject en richt de hulpverlening op een zo zelfstandig mogelijk leven.
2. Procedures en dossiervorming: Maak het zo eenvoudig mogelijk, met zo min mogelijk mensen en bied ruimte voor eigen inbreng van jongeren en ouders in het dossier.
3. Ons kind, ons plan: Richt de hulp waar mogelijk op het hele systeem rondom de jeugdige.

Wat vinden jongeren en ouders belangrijk?

In verschillende groepsgesprekken en exitgesprekken hebben jongeren en ouders hun wensen aangegeven. Die wensen zijn samengevat in drie punten.

1. Jongeren en ouders hebben recht op goede (deskundige) en passende zorg.
2. Vanuit de organisatie, een goed eerste contact en één vast aanspreekpunt.
3. Nazorg.