Meldingen calamiteiten & geweld

Aanbieders van zorg in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning en zijn verplicht calamiteiten en geweldsincidenten te melden.

Als zorgaanbieder dient PMT Steenwijkerland melding te doen van iedere calamiteit die tijdens de therapie heeft plaatsgevonden en/of indien er sprake is van geweld bij het uitvoeren van de therapie. Door een calamiteit en/of geweldsincident te melden kunnen wij met elkaar de kwaliteit van de aangeboden zorg verbeteren.

Registratie van een calamiteit en/of geweldsincident vindt plaats via het online behandelaarsportal van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.