Pubers & PMT

Zelfvertrouwen | Ervaringen | Oplossen | Positief denken | Trots | Kracht | Weerbaarheid | Vriendschap

Puber zijn: Hoe doe je dat??

PMT Steenwijkerland biedt de 10-weekse groepstraining Pubers & PMT,
gericht op jongeren van 14 – 17 jaar.

De pijlers van de training voor pubers: steun, sturing, inspiratie en motivatie

Steun
Bij steun geven gaat het om emotionele steun. Ook al ben je het niet eens met je puber, je zorgt dat het zich altijd geborgen voelt. Het gaat om onvoorwaardelijkheid, een puber moet altijd een beroep op je kunnen doen. Vertrouwen en onvoorwaardelijkheid is belangrijk om samen te werken en om veiligheid met elkaar te ervaren.
Tijdens Pubers & PMT ontdekt de puber in meer en minder complexe werkvormen dat de onvoorwaardelijkheid er is. De puber leert vertrouwen in zichzelf en een ander te herontdekken. De puber gaat steun ervaren vanuit zijn eigen beleving.

Sturing
Het gaat bij sturing om leiding geven, om het wijzen van de route. Dat is iets anders dan dat de ouder zegt ‘dat moet je zo-en-zo doen’: tijdens PMT geven we de puber een routebeschrijving. Het gaat om het benoemen van mogelijkheden, om het beschrijven van potentiële consequenties en om het geven van feedback ‘hoe had je dat dan willen aanpakken?’. Daardoor leert de puber om zelf te kiezen. Soms kan dat ertoe leiden dat het verkeerd kiest, maar helder ervaart wat de negatieve consequenties zijn van de eigen keuze. Daardoor is er groter kans dat het in een volgend stadium goed kiest. Doordat de PMT-er sturing geeft en helpt consequenties te verwoorden, helpt dit de puber om op later moment terug te kijken en te ‘leren van zijn fouten’.

Inspiratie
Bij inspireren gaat het erom, dingen op het bord van de puber te leggen waar die zelf (nog) niet op is gekomen. Het is niet redelijk om van puber te verwachten dat die uit zichzelf oplossingen bedenken voor problemen die hij of zij nog geheel niet kent. Tijdens Pubers & PMT leert en ontdekt de puber: nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, een nieuwe aanpak, het tonen van nieuwe instrumenten en het gebruik ervan stimuleren.

Motivatie
Bij motivatie geven gaat het erom de puber door een dood punt heen te helpen, en het bespreken van redenen en het bedenken wat te doen. Dit gaan we oefenen tijdens sportieve uitdagingen in de zaal. Soms kan dat zijn door de puber het vertrouwen te geven dat hij of zij op de goede weg zit. De PMT-er stimuleert de puber om initiatief te nemen, zodat hij of zij minder angst heeft voor ‘Wat zou er kunnen gebeuren als….?’

Deelnemen
Is je interesse gewekt? Heb je vragen over de aanmeldingsprocedure? Je kunt ons bereiken via info@pmtsteenwijkerland.nl of via het formulier op de contactpagina.