Betalingsvoorwaarden

Facturen worden aan het einde van iedere maand verstuurd aan de cliënt of zijn of haar vertegenwoordigers.

De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.
Verhindering dient minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak te worden gemeld. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.

Gesprekken met derden, die op verzoek van ouders of vertegenwoordigers plaats vinden, worden in rekening gebracht bij de ouders of vertegenwoordigers van de cliënt.

Telefonisch overleg wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.

De betalingsverplichting aan PMT Steenwijkerland staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, WMO of andere vergoedingsmogelijkheden.

Schriftelijke verslaglegging wordt doorgaans niet apart in rekening gebracht.
Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatsvinden; deze zal uiterlijk in de factuur van december worden aangekondigd.

Behandeling uitsluitend op eigen risico.