Welkom op de website van PMT Steenwijkerland

PMT Steenwijkerland is een kleinschalige praktijk voor psychomotorische therapie (PMT) die begeleiding en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen.
  • PMT psychomotorische therapie Steenwijkerland

Informatie met betrekking tot het coronavirus

In verband met de maatregelingen vanuit de overheid betreffende het coronavirus zijn de leefregels aangescherpt. De leefregels zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen geïnfecteerd raken.

    • Je moet thuisblijven, je mag niet naar buiten.
    • Je mag in je tuin zitten, als daar geen andere mensen zijn.
    • Je mag niet te veel bezoek ontvangen (maximaal drie personen) en je moet voldoende afstand houden (1,5 meter).

De hulp van PMT Steenwijkerland moet doorgaan nu het coronavirus ook ons werkgebied heeft bereikt. PMT Steenwijkerland doet daar alles aan. We volgen nauwgezet de landelijke richtlijnen en maatregelen. Het belangrijkste is dat we onze zorg zo goed mogelijk door laten gaan. Bij alle maatregelen blijven we steeds zoeken naar zoveel mogelijk maatwerkoplossingen. Wat kan er wel, wat kan er anders? Eén van de creatieve oplossingen van dit moment is videobellen en e-learning.

Tips om besmetting voorkomen
Wat moet je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De maatregelen voor cliënten en medewerkers zijn:
• Was je handen regelmatig met vloeibare zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes, en gooi ze na gebruik weg.
• We schudden geen handen.
• Blijf thuis met verkoudheidsklachten.

Vragen over het coronavirus?
Veelgestelde vragen en antwoorden over nieuw coronavirus
Speciaal informatienummer van de overheid: 0800-1351


Welkom op de website van PMT Steenwijkerland

Een psychomotorisch therapeut is een professional in de zorg die, net als een psycholoog, mensen met psychische klachten en problemen behandelt. Klachten zoals angsten, spanningen, onzekerheid of grenzeloosheid hebben namelijk ook een lichamelijke kant.

Het doel van de PMT is het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waardoor de psychische klacht vermindert of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert PMT je om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren.

Psychomotorische therapie is een ‘doe’ therapie. Bewegen, ervaren en beleven staan centraal. Omdat praten over het probleem niet altijd makkelijk is, werken beweegactiviteiten erg verhelderend en leiden vaak naar het eigenlijke probleem. Tijdens de therapie leer je je meer bewust te worden van de betekenis van gevoelens, lichaamssignalen, bewegingen en lichamelijke klachten. Daarnaast is PMT gericht op actuele situaties in het hier en nu, op dit moment en in jouw dagelijks leven. Het doel van de behandeling is om te komen tot vermindering, het opheffen of leren omgaan met de klachten.

PMT hanteert een lichaams- en bewegingsgerelateerde werkwijze. Voorbeelden hiervan zijn adem- en ontspanningsoefeningen, focussing, aandachtstraining, oefeningen uit psychofysieke weerbaarheid, sport- en spelgerelateerde oefeningen en oefeningen uit het bewegingsonderwijs.

Informatie over psychomotorische therapie vindt je op de PMT Info website.

certificaat academie mindfull teaching