Coronavirus

Informatie met betrekking tot het coronavirus

In verband met de maatregelen vanuit de overheid betreffende het coronavirus zijn veel regels aangescherpt. De regels zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen geïnfecteerd raken.

Het belangrijkste is dat we onze zorg zo goed mogelijk door laten gaan. Bij alle maatregelen blijven we steeds zoeken naar zoveel mogelijk maatwerkoplossingen.

PMT Steenwijkerland volgt nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM en de GGD.  Er wordt geadviseerd om in openbare ruimtes binnen een mondkapje te dragen. Dit vragen wij vanaf nu ook aan u. Wij verzoeken u dringend om in geval van lichte verkoudheid, snotneus, hoesten of koorts in uw gezin of bij mensen met wie u recent in contact bent geweest NIET NAAR UW AFSPRAAK te komen. Dus ook wanneer u niet in risicogebieden bent geweest of in contact met patiënten bent geweest. Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om naar deze aangegeven landelijke richtlijnen te handelen.

COVID-19 reglementen mondkapjesplicht
Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar een mondkapjesplicht in publieke ruimtes. Voor de wachtruimte in Vitaal Zuidveen waar PMT Steenwijkerland gevestigd is geldt het volgende:
  • Voor ouders/begeleiders en cliënten vanaf 13 jaar is het verplicht om in de gehele accommodatie een mondkapje te dragen.
  • Voor alle medewerkers van PMT Steenwijkerland geldt altijd een mondkapjesplicht.
  • Uitgezonderd zijn therapeuten en cliënten in de oefenzalen tijdens de behandeling. Voor en na de behandeling geldt wel een mondkapjesplicht.
N.B.: Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje (zie de website van de Rijksoverheid).

Uitzonderingen mondkapjesplicht
In onze praktijk hebben wij een aantal uitzonderingen voor het dragen van een mondkapje. Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan.
Binnen onze praktijk gaat het om mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje, bijvoorbeeld vanwege een trauma of psychische aandoening.
Spreek elkaar er niet op aan, de therapeut is vaak al op de hoogte en de patiënt houdt als een ieder alle andere maatregelen in acht.
Dank voor ieders begrip. Alleen samen krijgen we COVID-19 onder controle!

Tips om coronabesmetting te voorkomen:

Wat moet je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De maatregelen voor cliënten en medewerkers zijn:

  • Was je handen regelmatig met vloeibare zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes, en gooi ze na gebruik weg.
  • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • We schudden geen handen.
  • Medewerkers en cliënten dragen een mondkapje.
  • Blijf thuis met verkoudheidsklachten.

Vragen over het coronavirus?
Veelgestelde vragen en antwoorden over nieuw coronavirus
Speciaal informatienummer van de overheid: 0800-1351