Klachtenregeling

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt.

Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht. Uw klacht kan betrekking hebben op elk gebied waarop u denkt dat de therapeut niet juist heeft gehandeld, zoals de behandeling, bejegening of financiƫle zaken.

Wanneer er problemen ontstaan, probeert u deze in eerste instantie met uw therapeut op te lossen. Indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om bij de klachtencommissie van de FVB een klacht in te dienen.

U hoeft u niet per se eerst contact op te nemen met uw therapeut om uw onvrede of klacht te bespreken, als u zich daar niet prettig bij voelt. U mag zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie.

U stuurt een uitgebreide beschrijving van uw klacht, met vermelding van uw eigen contactgegevens, naam en vestigingsplaats van uw therapeut, en de start- en einddatum van de behandelperiode, schriftelijk en aangetekend naar:

FVB
T.a.v. de Klachtencommissie
Fivelingo 253
3524 BN Utrecht

De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling. Daartoe zal met uw toestemming contact worden gelegd met uw behandelend therapeut. Na beide partijen te hebben gehoord, doet de klachtencommissie – met een jurist van de FVB als onafhankelijk voorzitter – uitspraak of de klacht gegrond is. Een uiterste consequentie kan zijn dat de betrokken therapeut wordt geroyeerd als lid van de beroepsvereniging, waarmee tevens zijn/haar registratie wordt ingetrokken.
Klachtenbehandeling door de klachtencommissie is kosteloos.