Hulp en vergoedingen

De eerstelijnshulp is in principe direct toegankelijk voor de cliënt. Er is een verwijsbrief nodig voor vergoedingen. PMT wordt afhankelijk van de zorgverzekering vergoed vanuit de aanvullende modulen. Kijk op de website van Zorgwijzer voor de vergoedingen van uw verzekering. Vermeldt dat PMT Steenwijkerland bij FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) is aangesloten.

Bent u er niet zeker van of behandeling of begeleiding door PMT Steenwijkerland vergoed wordt? Neem gerust contact op, dan kijken we samen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Een eerstelijns individuele therapiesessie van 45 minuten kost € 65,00 inclusief BTW. Het gaat hier om kortdurende hulpverlening met eenvoudige en relatief minder ernstige problemen. Deze hulpverlening is vooral steunend en structurerend. Voor vergoedingen is een verwijsbrief van bijvoorbeeld de huisarts nodig.

De tweedelijns zorg is meer specialistische zorg. Het gaat om langdurende zorg met meer complexe problematiek. Een verwijsbrief van bijvoorbeeld huisarts of Bureau Jeugdzorg is hierbij verplicht.

Mocht de verzekering niet vergoeden dan kunt u een brief schrijven aan uw verzekering. De FVB heeft hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt. Zo’n brief helpt om de zorgverzekering te laten merken dat haar cliënten deze behandeling belangrijk vinden. Verder kunt u eens per jaar overstappen naar een verzekering die wel vergoedt.

U kunt hier de voorbeeldbrief downloaden.

PMT Steenwijkerland is zorgaanbieder bij WMO Steenwijkerland.