Hulp en vergoedingen

De eerstelijnszorg is in principe direct toegankelijk voor de cliënt. Er is een verwijsbrief nodig voor vergoedingen. PMT wordt afhankelijk van de zorgverzekering vergoed vanuit de aanvullende modulen. Kijk op de website van Zorgwijzer voor de vergoedingen van uw verzekering. Vermeldt dat PMT Steenwijkerland bij FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) is aangesloten.

Bent u er niet zeker van of behandeling of begeleiding door PMT Steenwijkerland vergoed wordt? Neem gerust contact op, dan kijken we samen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Bij eerstelijnszorg gaat het om kortdurende hulpverlening met eenvoudige en relatief minder ernstige problemen. Deze hulpverlening is vooral steunend en structurerend. Voor vergoedingen is een verwijsbrief van bijvoorbeeld de huisarts nodig.

Als tijdens de behandeling blijkt dat er meer specialistische of andere zorg nodig is, wordt er vanuit PMT Steenwijkerland doorverwezen naar aanvullende en/of passende zorg (tweedelijnszorg).

De tweedelijnszorg is meer specialistische zorg. Tweedelijnszorg kan in samenwerking met de samenwerkingspartners van PMT Steenwijkerland geboden worden. Het gaat dan om langdurende zorg met meer complexe problematiek. Binnen deze lijn worden individuele therapie, systeemtherapie en gezinstherapie aangeboden. Een verwijsbrief van bijvoorbeeld huisarts of Bureau Jeugdzorg is hierbij verplicht.

Tarieven PMT Steenwijkerland 2023

CategoriePrijs per uur
Jeugd individueel€ 65,-
Jeugd groep€ 55,-
Volwassenen individueel€ 80,-
Volwassenen groep€ 70,-
Gezin/systeemmaatwerk

Mocht de verzekering niet vergoeden dan kunt u een brief schrijven aan uw verzekering. De FVB heeft hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt. Zo’n brief helpt om de zorgverzekering te laten merken dat haar cliënten deze behandeling belangrijk vinden. Verder kunt u eens per jaar overstappen naar een verzekering die wel vergoedt.

U kunt hier de voorbeeldbrief downloaden.

PMT Steenwijkerland is zorgaanbieder bij WMO Steenwijkerland.