De Muziek Toko

Muziektherapie en Muziekbegeleiding

De Muziek Toko muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen worden ingezet om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Tijdens muziektherapie maak je zelf muziek en/of luister je naar specifieke muziek. Muzikale vaardigheden of kennis zijn niet vereist aangezien muziek tijdens de therapie het middel is om aan de klacht of het probleem te werken. De manier van muziek maken is verbonden aan de hulpvraag, die het uitgangspunt is tijdens de behandeling.

Muziek is een middel om met anderen te communiceren, muziek kan aanzetten tot bewegen en muziek heeft invloed op de stemming van mensen. Muziektherapie maakt hiervan gebruik. Er zijn werkvormen gericht op het emotionele gebied, het fysieke gebied, het cognitieve gebied en het sociale gebied. Met muziektherapie kan het evenwicht tussen draagkracht en de draaglast weer hersteld worden.

Muziektherapie wordt veel ingezet ter ondersteuning van het diagnostisch proces van psychiatrische cliënten. Een zeer belangrijke hypothese daarbij is dat muzikaal gedrag een afspiegeling vormt van hert gedrag daarbuiten. Uitgangspunt is  dat er een analogie bestaat tussen het muzikale gedrag van een cliënten en zijn reacties in het dagelijks leven.

Methodische vorm van hulpverlening

Het feit dat muziektherapie handelingsgericht is, maakt het geschikt voor cliënten in de psychiatrie. Een mens kan alleen muziek maken als hij handelt, waardoor hij ervaart wat zijn gedrag doet met hemzelf en een ander. In het muziek maken is het gedrag van de cliënten voor de muziektherapeut waarneembaar en te beïnvloeden. Binnen de muziektherapie krijgt de cliënt in de muziek de ruimte om te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag. De behandeling van cliënten richt zich binnen muziektherapie vooral op het verminderen van probleemgedrag. Tijdens het muziek maken vinden zowel frustrerende als ontspannen situaties plaats, daarbij dient de muziek als oefensituatie.

Muziekbegeleiding

Naast behandeling biedt de Muziek Toko ook begeleiding voor jeugd, jongeren en volwassenen. Dit kan zowel individueel als in een groep. Een voorbeeld hiervan is “Pop Experience”, waar je kennis maakt met alle instrumenten uit de pop-/rockmuziek, ook zang. Na de oriëntatie kan de voorkeur voortgezet worden in begeleiding van een specifiek muziekinstrument uit deze muziekstijl.

De Muziek Toko is CJP acceptant. Muziekprojecten op school en instellingen worden vanuit CJP gefinancierd, de Muziek Toko is acceptant met het product “Pop Experience”:

“Pop Experience”

In acht lessen maken de deelnemers kennis met het popinstrumentarium, maken ze de keus voor een instrument en studeren ze twee songs in om die vervolgens te laten horen op een uitvoering. Bij dit proces krijgen ze spelenderwijs de volgende zaken mee:

 • ze maken kennis met de verschillende instrumenten, die elk een andere rol hebben;
 • ze leren te structureren, muziek bestaat per definitie uit structuur;
 • ze leren te luisteren naar elkaar;
 • ze leren samen te werken;
 • ze maken elkaar mee in een andere setting en zien hierdoor elkaar van een andere kant;
 • ze leren zichzelf te presenteren.

De eerste vier lessen zijn ter oriëntatie, om erachter te komen welk instrument ze ligt. Dit gebeurt door te rouleren met de verschillende instrumenten en zang. Ook wordt in dit stadium samen een simpele tekst te schrijven.

De volgende vier lessen worden gebruikt om twee songs, het liefst die de groep zelf aangedragen heeft, in te studeren. En als mooie afsluiting van het geheel kunnen de deelnemers hun muzikale kwaliteiten vertonen en zichzelf presenteren bij een optreden voor bijvoorbeeld ouders en vrienden. De Pop Experience kan ook goed ingezet worden wanneer een school een popband wil starten of ter voorbereiding van een optreden op school tijdens feestelijke bijeenkomsten.

Het instrumentarium waar gebruik van wordt gemaakt:

 • drumkit (basic: alleen bassdrum, snare, hi-hat);
 • cajon;
 • western gitaar;
 • elektrische gitaar;
 • basgitaar;
 • keyboard;
 • zang.

Het ideale aantal deelnemers van een groep bestaat uit zes tot zeven personen. Minder kan eventueel ook, bij meer deelnemers is het beter om in twee kleine groepen te werken.