Uitsluitingscriteria

PMT Steenwijkerland biedt diverse behandelingen aan kinderen en volwassenen.

Uiteraard kan het voorkomen dat wij niet de juiste zorgverlener zijn om hulp te bieden. Sommige cliënten hebben bijvoorbeeld intensievere gespecialiseerde zorg nodig. Wij bieden geen hulpverlening als de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt bepaald gedrag vertoont.

Op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of PMT Steenwijkerland zorg kan verlenen aan cliënten. Deze criteria zijn:

  • Cliënten die de locatie niet meer als een veilige omgeving ervaren;
  • Cliënten met agressieproblemen en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
  • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
  • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
  • Cliënten waarbij de situatie rondom de cliënt maakt dat de veiligheid van de cliënt en/of de zorgverleners niet gegarandeerd kan worden;
  • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn;
  • Cliënten waarbij revalidatie gewenst is en waarbij de cliënt (door gedrags- en/of psychiatrische problematiek) niet leerbaar of trainbaar is;
  • Cliënten waarbij gebruik gemaakt moet worden van specifieke hulpmiddelen en deze op locatie niet toepasbaar zijn;
  • Cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben en deze niet geleverd kunnen worden.

Indien er sprake is van meer complexe zorg zal er worden doorverwezen naar een meer specialistische zorginstelling. Als de cliënt de meer passende zorg aangaat, kan PMT Steenwijkerland wel onderdeel zijn van het behandeltraject binnen de specialistische zorginstelling.